Gebruik van cookies

.

Om technische redenen gebruiken wij cookies om de door u gekozen taal te beheren.
Google Analytics maakt ook gebruik van cookies om de statistieken van onze site bij te houden, maar ze stellen ons niet in staat u te identificeren.
U kunt uw browser zo instellen dat u wordt gewaarschuwd wanneer er cookies worden aangemaakt of dat het aanmaken van cookies wordt voorkomen: .... L'accès op onze site zal u echter niet worden geweigerd.


Verwerking van persoonlijke gegevens van klanten en gebruikers

.

U kunt onze website bezoeken, meer te weten komen over onze diensten en ons laatste nieuws lezen, zonder dat u ons uw persoonlijke informatie hoeft te verstrekken.
Als u ervoor kiest om ons uw persoonlijke informatie te verstrekken, zullen wij uw gegevens vertrouwelijk behandelen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

De persoonsgegevens (naam, voornaam, adres of woonplaats, telefoon- en faxnummers, e-mail, bankrekeningnummers, enz.) die u ons meedeelt, worden verwerkt door SIDECOM SPRL, met maatschappelijke zetel te 1380 LASNE, Rue du Petit Champ 3 Boite A en geregistreerd bij de ECB onder nummer 0542.633.044 overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer bij de l'gard van de verwerking van persoonsgegevens:
.
  1. voor klantenbeheer en marktonderzoek;
  2. voor l'admission, de inning en verificatie van facturen;
  3. als onderdeel van de contractuele relatie en om het gebruik van de dienst mogelijk te maken;
  4. voor de elektronische mededeling van de letters d´informatie;
  5. met het oog op mogelijke communicatie met derden;
  6. voor direct marketing doeleinden voor andere diensten die door SIDECOM BVBA of commerciële partners kunnen worden verleend;
Door ons uw persoonlijke gegevens te verstrekken, geeft u ons l´autorisatie uitdrukkelijke toestemming om deze informatie te verwerken voor de hierboven aangegeven doeleinden.

Deze gegevens zullen alleen worden gebruikt voor de bovengenoemde doeleinden, tenzij u op een later tijdstip uitdrukkelijk bezwaar maakt tegen de in de punten (v) en (vi) genoemde doeleinden.

De persoonlijke gegevens die u ons verstrekt, worden vastgelegd in een bestand waarvoor SIDECOM SPRL de verantwoordelijke en verantwoordelijke voor de verwerking is.

Ze worden 5 jaar na het verwijderen van uw account bewaard.

Binnenkort zal bij de Commission de Protection de la Vie Privée een verwerkingsverklaring worden ingediend.

Door het sturen van een gedateerd en ondertekend schriftelijk verzoek aan de verantwoordelijke voor de verwerking en het bewijs van uw identiteit, kunt u van SIDECOM SPRL gratis s´il s´agit d´un redelijke hoeveelheid, de schriftelijke mededeling van uw persoonlijke gegevens en, indien van toepassing, de correctie van onjuiste, onvolledige of irrelevante gegevens verkrijgen. U kunt ook contact opnemen met de Commission de protection de la vie privée om deze rechten uit te oefenen.

De president van het Gerecht van eerste aanleg hoort elk verzoek betreffende de wet d´obtenir inzake mededeling, rectificatie of schrapping van persoonsgegevens, lorsqu´a, nadat het verzoek is ingewilligd binnen 45 dagen na de toewijzing van het verzoek of na de afwijzing van het verzoek.

Als u bij n´importe op enig moment van mening bent dat wij uw privacy niet respecteren, stuur ons dan een brief of e-mail (privacy@). We zullen alles in het werk stellen om het probleem te identificeren en te corrigeren.

Indien u meer informatie wenst, kan u ons of de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer contacteren via l´adresse.

Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer
Rue de la Presse, 35
1000 Brussel
Telefoon + 32 2 2 2 2 274 48 00
Fax + 32 2 2 2 2 274 48 35 Fax + 32 2 2 274 48 35
commission@privacycommission.be